Blog

14 Des'11

10 raons per utilitzar HTML5 (i una és l'accessibilitat)

Categoria: Enllaços
 

En la pàgina Codrops fan un "compte enrere" dels 10 motius per adoptar HTML5 i l'accessibilitat n'és el primer. En concret diu:

HTML5 simplifica la creació de pàgines accessibles per dos motius principals: la semàntica i l'ARIA. Els nous encapçalaments HTML (alguns ja disponibles) com <header>, <footer>, <nav>, <section>, <aside>, etc. permeten als lectors de pantalla accedir al contingut de forma més senzilla. Abans els lectors de pantalla no tenien manera de determinar què era un <div> determinat o, fins i tot, si tenia un ID o classe assignada. Amb les noves etiquetes semàntiques els lectors de pantalla poden examinar millor els documents HTML oferint una millor experiència als seus usuaris.

L'ARIA és una especificació del W3C que s'utilitza principalment per assignar "rols" als elements d'un document HTML - principalment creant punts de referència importants en les pàgines: encapçalament, peu, navigació o article, a través de l'atribut role. Fins ara ha sigut ignorat i infrausat principalment perquè no era vàlid però l'HTML5 ja el valida. A més a més, HTML5 incorporarà rols que podran ser sobrescrits fent trivial aquesta assignació de rols. Per informació més detallada sobre HTML5 i ARIA si us plau visiti la pàgina de WAI.

Article sencer en anglès amb els 10 motius per adoptar HTML5 en la pàgina de Codrops

Afegeix a LinkedIn