Noticies
12 juny 2020

Accessibilitat web i la conscienciació sobre l'albinisme

Noia albina assenyalant-se l'ull amb el dit

Font: ALBA.

Campanya a xarxes socials i concert en línia

El 2014 l'Assemblea General de l’ONU va adoptar la resolució que proclama que se celebri el Dia Internacional de Sensibilització sobre l'Albinisme el 13 de juny.

En el marc d’aquesta efemèride, l'Associació per l'Ajuda a persones amb Albinisme(ALBA), presenta una nova edició de la seva campanya a les xarxes socials ‘Miro por el albinismo’.

“Haz saber que te importan las personas con albinismo subiendo a las redes sociales un selfie señalándote el ojo con el dedo y usando las etiquetas #MiroPorElAlbinismo, #IAAD2020, #MadeToShine y #ConLuzPropia”, demana ALBA en la seva campanya.

Així mateix, l'ONU i l'Aliança Global per l’Albinisme organitzen des de les 16:00 hores del dissabte un concert en línia interpretat per músics albins i el fòrum de discussió ‘Happy Hour’, dedicat a la COVID-19.

Què és l'albinisme?

L’albinisme és una condició genètica que determina un fenotip (aparença física) molt característic, a causa de l'absència o reducció de pigmentació a la pell, ulls i cabell.

Es tracta d'una condició metabòlica poc habitual, deguda a un defecte en el gen que s'encarrega de la síntesi i distribució de la melanina.

Té una incidència mundial baixa: una de cada 20.000 persones. Afecta de la mateixa manera a totes les races. Les persones albines es caracteritzen per tenir el cabell blanc o lleugerament daurat, la pell molt pàl·lida o amb un to rosat, i els ulls blau violeta o vermellosos, encara que la coloració vermellosa la podem observar en incidir la llum sobre els ulls, ja que en no existir pigmentació es veuen reflectits els vasos sanguinis.

Quines problemàtiques poden tenir les persones albines a l'hora d'accedir a un web

L'albinisme causa un dèficit de pigmentació a la retina, iris i coroide (revestiment vascular que enfosqueix l'ull) que provoca que la pupil·la es vegi amb un color vermell profund i que l'iris tingui un color blau clar grisenc o en tons violeta.

La fòvea, que és la zona de visió més nítida de la retina, està poc desenvolupada per la manca de pigment, la qual cosa limita la funció visual.

Els albins també pateixen manca de visió binocular a causa d'un defecte en el creuament de les fibres del nervi òptic i la seva connexió amb el cervell.

La manca de pigmentació causa alguns problemes com:

 • Disminució de l'Agudesa visual (des de 20/60 a 20/400).
 • Nistagmus: moviment irregular i ràpid de costat a costat dels ulls.
 • Estrabisme: ulls creuats o sense coordinació.
 • Fotofòbia: sensibilitat a llums molt brillants o a l'enlluernament.

L'accessibilitat web és essencial per a molts col·lectius i les persones albines en són un.

El fet que aquestes persones sovint tinguin baixa visió fa que sigui un col·lectiu que també hem de tenir en compte a l'hora de construir el nostre web.

Les qüestions essencials que cal implementar són les següents:

 • Acomplir els criteris de contrast suficient que marquen les pautes WCAG 2.1.
 • Assegurar la possibilitat d'augmentar les fonts.
 • Garantir la visualització del focus de teclat.
 • Dissenyar correctament els enllaços i els camps de formulari per tal que es distingeixin clarament.
 • No incloure imatges de text sempre que sigui possible.
 • Evitar les pampallugues i elements que puguin provocar fotofòbia.
 • Garantir que tots els elements siguin compatibles amb productes de suport com els lectors de pantalla i els ampliadors.
 • Assegurar que els elements en moviment es puguin aturar.

Les persones albines pateixen discriminacions

No és el mateix ser albí a Europa que a Àfrica. Les persones amb albinisme són discriminades a moltes parts del món. Són víctimes de la ignorància de la societat i fins i tot de la comunitat mèdica. L’aparença de les persones amb aquesta condició ha donat lloc a falses creences i actituds supersticioses, que han fomentat la seva marginació i exclusió social. En algunes comunitats, les creences errònies i els mites, sota l’enorme influència de la superstició, posen en perill constant la seguretat i la vida de les persones amb albinisme. Es tracta de creences i mites centenaris presents en les actituds i pràctiques culturals a tot el món, especialment al continent africà.

L'any 2013 el Consell de Drets Humans de l’ONU va aprovar una resolució que urgeix a prevenir els atacs i la discriminació contra les persones amb albinisme. D'altra banda, en resposta a la crida de les organitzacions de la societat civil que advoquen per considerar a les persones amb albinisme com un grup específic amb necessitats específiques i que requereixen una atenció especial, el 26 de març de 2015, el Consell va crear el mandat d'un expert independent sobre el gaudi dels drets humans d'aquest grup.

Profile picture for user Mar

Mar

Consultora d'accessibilitat i suport lingüístic

Potser t'interessa...