Tothomweb
23 novembre 2012

Anàlisi de l'accessibilitat en els webs electorals del 25-N

En motiu de les properes eleccions del 25 de Novembre, hem volgut fer un repàs de l'estat de l'accessibilitat en els webs de campanya de diversos partits que es presenten. Per això hem seleccionat 10 punts d'error comuns i els hem analitzat.

El resultat, malgrat que esperat, és desolador. Cap dels partits s'acosta a l'aprovat i, en general, tenen només un punt correcte sobre els 10 punts bàsics proposats.

Les següents taules recullen els resultats de forma esquematitzada:

  Frames Formularis Imatges amb text alternatiu Enllaços Encapçalaments
Convergència i Unió No aplica malament malament malament malament
Partit dels Socialistes de Catalunya No aplica Correcte amb reserves malament malament malament
Partit Popular de Catalunya No aplica malament malament malament correcte
Iniciativa per Catalunya - Verds, Esquerra Unida i alternativa malament No aplica malament malament malament
Esquerra Republicana de Catalunya malament malament malament Correcte amb reserves malament
Ciutadans malament Correcte amb reserves malament malament malament
Solidaritat Catalana per la Independència malament Correcte malament malament malament
  Taules de maquetació Scripts Disseny de la pàgina Contrast Validació de codi
Convergència i Unió No aplica malament malament malament malament
Partit dels Socialistes de Catalunya No aplica malament malament malament malament
Partit Popular de Catalunya No aplica malament malament malament malament
Iniciativa per Catalunya - Verds, Esquerra Unida i alternativa Correcte amb reserves malament malament malament malament
Esquerra Republicana de Catalunya No aplica malament malament malament malament
Ciutadans No aplica malament malament malament malament
Solidaritat Catalana per la Independència No aplica malament malament Correcte amb reserves malament

On:

 • malament significa Incorrecte
 • malament significa No aplica
 • malament significa Correcte amb reserves
 • malament significa Correcte

Resultats numèrics

En aquesta avaluació bàsica, el nivell d'accessibilitat per partit, queda doncs:

 • Convergència i Unió: 0%
 • Partit dels Socialistes de Catalunya: 10%
 • Partit Popular de Catalunya: 12.5%
 • Iniciativa per Catalunya-verds, esquerra unida-Alternativa: 8.89%
 • Esquerra Republicana de Catalunya: 8.89%
 • Ciutadans: 8.89%
 • Solidaritat Catalana per la Independència: 20%

Enllaços als anàlisis complerts

Profile picture for user tothomweb

tothomweb

Potser t'interessa...